4D COMFORT MATRAS

4D logo

Gewoon heerlijk slapen

Privacy & Disclaimer

Contactgegevens:

European Waterbed Productions BVBA (hierna afgekort tot E.W.P.)
Industrieterrein Kanaal-Noord 1428
BE 3960 Bree
België
Tel.: (++32)(0)89 469090

Door de toegang tot en het gebruik van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Privacyverklaring

E.W.P. zal naar best vermogen er voor zorgen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer u gebruik maakt van het contactformulier vragen we u om beperkte persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden alleen gebruikt om u te contacteren. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan een verkoper als u er om vraagt, maar nooit naar andere derden.

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we u naar extra persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van E.W.P.

Cookies

Bij een bezoek aan onze site worden enkel 'goede cookies' in het geheugen van uw computer geplaatst en dit alleen voor de goede werking en om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker (zoals bv. een taalkeuze). Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te blokkeren of nadien te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie of handleiding van uw browser. Het is echter mogelijk dat sommige functies, op onze of andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Automatische vergaring van niet-persoonlijke informatie

E.W.P. kan via de logs van de webserver anonieme gegevens verzamelen van zuiver technische aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u bij deze site terecht gekomen bent of langs welke pagina u deze verlaat. Dit gebeurt enkel met het doel deze website te verbeteren.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan E.W.P. of rechthoudende derden.
Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.W.P. of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Links naar deze website

Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de site leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van E.W.P. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. We doen alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. We behouden het recht voor om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeeltelijk verwijderen van informatie.

Indien er via deze website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat E.W.P. hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen over het op uw situatie toegespitst advies.

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Het plaatsen van links naar deze websites impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
E.W.P. verklaart uitdrukkelijk dat ze geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht

Van deze disclaimer in de Nederlandse taal zijn vertalingen opgesteld voor anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft echter het origineel.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

Top